33c3 ден 3

Million Dollar Dissidents and the Rest of Us

Разказ за таргетирането на активисти за човешки права и разследващи журналисти от страна на правителствата, както и кой им продава нужният софтуер и know-how. Положението става все по-трагично, но се радвам, че има хора като Citizen Lab, които да дават някакъв отпор.

On Smart Cities, Smart Energy, And Dumb Security

Учудващо, но Нетанел можел да прави лекции и без множество картинки на камили с надпис “WAT” на тях… Не че беше особено интересно - обичайните приказки за това колко е строшен ZigBee протокола, как на производителите на свързани устройства (в случая електромери) изобщо не им пука за сигурността и т.н.

Dissecting modern (3G/4G) cellular modems

Учудващо, но в част от съвременните клетъчни модеми работи Linux. За съжаление производителите продължават да не искат да дават документация за хардуера си без подписване на NDA…

Dissecting HDMI

Имплементация на HDMI в FPGA. Крайният резултат е HDMI към USB конвертор, който би ни свършил доста добра работа за конференциите в комбинация с по-мощен лаптоп с voctomix. За съжаление хората все още нямат собствен хардуер, а разчитат на dev boards, които струват по $300-$400.

Лекции, които съм си набелязал за гледане на запис: