33c3 ден 4

The Economic Consequences of Internet Censorship

Заглавиеото е достатъчно описателно. В началото се говореше за някакъв модел и останах с впечатлението, че ще се демонстрира симулация или поне някакви по-конкретни данни, но такива липсваха.

Retail Surveillance / Retail Countersurveillance

Креативни мерки за борба с все повече засилващото се наблюдение в реалния свят, както и плашещи подробности за това колко малко информация е необходима на софтуера за разпознаване на лица, за да работи с приемлива точност.

The Transhumanist Paradox

Лекция за нуждата от демократичен контрол върху развитието на технологиите и това колко е важно човечеството като цяло да вземе информирано решение за посоката, в която иска да се развива (от трансхуманистична гледна точка).

Understanding the Snooper’s Charter

Разказва за това какви привилегии дава новият Investigative Powers Bill в Обединеното кралство и как всъщност е успял да бъде приет в една уж демократична държава.

33C3 Infrastructure Review

Традиционният преглед на инфраструктурата, който този път не беше особено интересен. Надявах се да чуя повече технически подробности за мрежата и за видеото, но си останахме с общите приказки. Поне научих за Seidenstrasse, което ми се вижда доста забавно като идея, а явно даже и работи.

Surveilling the surveillers

Разни арт инсталации на тема наблюдение и privacy, както и един интересен проект за слушане на военните честоти (coming soon). Целта е да се покаже колко слабо е използването им (с надеждата някаква част от тях да бъдат освободени за цивилна употреба - силно оптимистично).